lô đề online:俄改装导航系统 增无人机精准度

lô đề online(www.vng.app):lô đề online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。lô đề online(www.vng.app)game tài Xỉu lô đề online online công bằng nhất,lô đề online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

  「见证者-136」无人机

  【大公报讯】综合《欧亚时报》、美联社报道:乌克兰方面称,俄罗斯过去一周派出大批伊朗制自杀式无人机「见证者-136」,加大攻击距离战事前线很远的乌国基础设施。

  外媒披露,俄方购入「见证者-136」后,对其进行了改装,原本的机载标准惯性制导系统被俄罗斯卫星导航系统(GLONASS)控制模块取代,大大提高了无人机攻击目标时的精准度及有效应用范围。

  伊朗由于受到西方制裁,无法获得具有传统军用GPS的配件,使用的是民用GPS传感器。GLONASS是美国全球定位系统(GPS)在俄罗斯的对应系统。

  美国国防专家史密斯表示,虽然GLONASS的精确度比GPS略低,但它完全由俄罗斯控制。而加密的军事级GLONASS信号,比开源的GPS信号更为准确。经过改装后的「见证者-136」在攻击乌克兰目标时,还能干扰乌军使用的GPS信号。

  据报道,俄罗斯已经从伊朗订购了近2500架「见证者-136」,能让俄罗斯节省有限且昂贵的远程导弹库存。不过,伊朗坚决否认向冲突的任何一方提供武器。